Afkast i PFA Invest

Medvind på markederne sender afkastet i vejret

  Kraftig medvind på markederne har smittet positivt af på afkastet til kunderne i PFA Invests balanceafdelinger,
som har fået afkast på op til 14 pct.

Få historien fra PFA’s investeringsdirektør Christian L. Lage, som i filmen gør status over 1. halvårs afkast i PFA Invest.