PFA Invest forventede udbytter for 2021 – til udbetaling i februar 2022

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2021 for Investeringsforeningen PFA Invests børsnoterede udloddende afdelinger.

Beregningerne er baseret på data pr. 17. december 2021. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2021. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling der afholdes den 7. april 2022.

Foreløbig tidsplan for acontoudbetaling af udbytte
Den 9. februar 2022: Aconto dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2022
Den 10. februar 2022: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2022
Den 14. februar 2022: Udbyttet er til disposition på investors konto
 
Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Balance AA 2,80
Balance A  4,20
Balance B 11,20
Balance C 13,30
Danske aktier 27,40
Globale Aktier 43,70
Mellemlange Obligationer
0,00
Kreditobligationer 0,00
Du kan se forventet udbytte og udbytte udbetalt i tidligere år ved at bruge vores udbytteberegner.