Meddelelse om forventede udbytter for regnskabsåret 2022

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2022 for Investeringsforeningen PFA Invests børsnoterede udloddende afdelinger.

Beregningerne er baseret på data pr. 2. december 2022. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor.

De endelige og reviderede udbytter offentliggøres i februar 2023 i en separat meddelelse, hvor også den endelige dato for acontoudbetaling af udbytterne for 2023 fremgår.

Foreløbig tidsplan for acontoudbetaling af udbytte for 2023:
- 10. februar 2023: Aconto dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2023
- 13. februar 2023: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2023
- 15. februar 2023: Udbyttet er til disposition på investors konto
 
Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Balance AA 0,00
Balance A 3,60
Balance B 6,50
Balance C 7,30
Danske aktier 15,50
Globale Aktier 0,00
Mellemlange Obligationer
0,10
Kreditobligationer 0,00
Indeks High Yield 0,00 
Indeks Investment Grade  0,00 
Du kan se forventet udbytte og udbytte udbetalt i tidligere år ved at bruge vores udbytteberegner.