Udbytter for 2022

Nedenfor er angivet de forventede udbytter for 2022 for Investeringsforeningen PFA Invests børsnoterede udloddende afdelinger.

Beregningerne er baseret på data pr. 2. december 2022. Udbyttet er opgjort i kr. pr. andel à nominelt 100 kr. Venligst bemærk, at de endelige udbytter kan afvige fra de forventede udbytter, som fremgår af tabellen nedenfor. 

Foreløbig tidsplan for acontoudbetaling af udbytte for 2023:
- 10. februar 2023: Aconto dag og sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte for 2023
- 13. februar 2023: Udbyttet fragår, og Investeringsbeviserne handles uden udbytte for 2023
- 15. februar 2023: Udbyttet er til disposition på investors konto
 
Afdeling Samlet forventet udbytte i kr. pr. andel
Balance AA 0,00
Balance A 3,60
Balance B 6,50
Balance C 7,30
Danske aktier 17,40
Globale Aktier 0,00
Mellemlange Obligationer
0,00
Kreditobligationer 0,00
Indeks High Yield 0,00
Indeks Investment Grade  0,00
Du kan se forventet udbytte og udbytte udbetalt i tidligere år ved at bruge vores udbytteberegner.