PFA Invest udbetaler udbytte 10. marts 2021

Året 2020 bød på store udsving på finansmarkederne men endte med fremgang og positive afkast i hovedparten af PFA Invests afdelinger.
PFA Invest har i løbet af året omlagt beholdningerne i afdelingerne, så for at positionere dem bedst muligt til udsvingene på markederne.
Det betød, at afdelingerne løbende realiserede gevinster og tab. Derudover har afdelingerne løbende fået renteindtægter fra obligationer og udbytteudbetalinger fra aktier.

Forventet udbytte

I tabellen kan du se, hvad PFA Invest forventer, at de forskellige afdelinger vil udbetale i udbytte. Det endelige aconto udbytte i afdelingerne forventes godkendt af PFA Invests bestyrelse i starten af marts og udbetales 10. marts 2021.

Hvis ikke du skal bruge det løbende udbytte du modtager, anbefaler PFA Bank, at du geninvesterer udbyttet. Det kan du gøre ved at tilmelde dig ”Automatisk geninvestering”, ved at sende en besked til banken via din netbank. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PFA Bank på telefon 70 80 85 00. 

Hvis der er sket ændringer i dine økonomiske forhold, eller hvis det er længe siden, at du har modtaget rådgivning om dine investeringer, anbefaler PFA Bank, at du kontakter en rådgiver for at sikre dig, at din investering fortsat passer til dig.   

 
Læs mere

Afdeling Forventet udbytte pr. stk.
Balance AA 1,70
Balance A 2,10
Balance B 2,40
Balance C 3,00
Balance AKK -
Mellemlange obligationer 0,30
Udenlandske obligationer 3,00
Kreditobligationer 5,30
Globale Aktier -
USA Stabile Aktier  5,60
Europa Value Aktier -
Danske Aktier 15,50
Højt Udbytte Aktier  9,40