Balance Akkumulerende

Afdelingen udbetaler ikke udbytte, der i stedet akkumuleres i afdelingen og indregnes i kursen.

En akkumulerende afdeling for kunder med middel risiko, Balance Akkumulerende

Balance Akkumulerende er velegnet til investorer med en moderat tilgang til risiko og med en investeringshorisont på minimum tre år, som ønsker at investere uden at modtage løbende udbytter. Afdelingen beskattes efter lagerprincippet, hvilket er en fordel for pensionsmidler og et krav under virksomhedsskatteordningen.

Balance Akkumulerende investerer i obligationer og aktier, herunder stat-og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer. Afdelingen vil som udgangspunkt være 40 % investeret i aktier og 60 % i obligationer. PFA Invest investeringseksperter overvåger hele  tiden finansmarkederne og har mulighed for at justere fordelingen afhængigt af de økonomiske udsigter.

 
Hvordan sker beskatning efter lagerprincippet?

Du vil hvert år blive beskattet af årets gevinst, ligesom du har fradrag for eventuelle tab. Det har ingen betydning, om gevinsten eller tabet er realiseret eller ej.

Ved investering af midler under virksomhedsskatteordningen skal en værdiforøgelse medregnes i virksomhedens overskud. Du vil tilsvarende kunne fratrække et kurstab i virksomhedens overskud. Vær opmærksom på at der ikke sker automatisk indberetning til SKAT af kursgevinster eller kurstab ved investering under virksomhedsskatteordningen.

Hvem er PFA Invest?

PFA Invest er en dansk investeringsforening med en bred vifte af investeringsmuligheder og en målsætning om at levere det højeste afkast i forhold til din personlige risikovilje og være blandt de billigste målt på løbende omkostninger, som en Morningstar analyse fra april 2017 også viser.

Download brochure om PFA Invest her

Kilde: Morningstar analyse med data fra 31.maj 2017

PFA Invest øvrige investeringsforeninger

 

Morningstar tildeler stjerner ud fra seneste 3 års performance. Det højeste antal stjerner er fem. Afdelinger med mindre end 3 års historik modtager ikke stjerner. Ovennævnte stjerner er pr. 1. marts 2017. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

  

Balance AA - En ny afdeling for kunder med lav risiko

Balance AA er velegnet til investorer, der har en forsigtig tilgang til risiko og en investeringshorisont på minimum tre år. Det kan eksempelvis være en opsparing, der er placeret kontant til en meget lav rente og som skal bruges til løbende forbrug over en årrække eller har et konkret øremærket formål.

Balance AA investerer i obligationer og aktier, herunder stats-og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer. Afdelingen vil som udgangspunkt have 10 % investeret i aktier og 90 % i obligationer. PFA Invests investeringseksperter overvåger hele tiden finansmarkederne og har mulighed for at justere denne fordeling afhængig af de økonomiske udsigter.

Investering i PFA Invest er for alle

Uanset bank- eller pensionsforhold er det muligt at investere i PFA Invest. Hvis du er interesseret i en uforpligtigende snak om dine muligheder, bedes du udfylde vores kontaktformular.