Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

 

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den
1. marts 2017 kl. 16.00 hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.
Der kan foretages hurtig tilmelding her.

Du kan læse dagsorden samt fuldstændige forslag her:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PFA Invest den 1. marts 2017, inkl. dagsorden

Bilag 1 – Årsrapport 2016 for PFA Invest

 

Bilag 2 - Fuldmagt til bestyrelsen GF PFA Invest

 

Fuldstændige forslag GF PFA Invest

 

Du kan læse forløbet af generalforsmalingen her:

 

Forløb af ordinær generalforsamling I PFA Invest den 1. marts 2017