FAQ til generalforsamling

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål i forhold til generalforsamlingen i PFA Invest.

Hvordan tilmelder jeg mig generalforsamlingen?

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra midten af februar på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen. De endelige frister for tilmeldingsperioden offentliggøres i en selskabsmeddelelse i løbet af februar 2019.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har modtaget et adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen?

Det er først og fremmest afgørende, at du har tilmeldt dig til generalforsamlingen på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen. Du modtager alene et adgangskort og stemmesedler, hvis du er korrekt tilmeldt til generalforsamlingen.

Hvis du har tilmeldt dig til generalforsamlingen, men fortsat ikke har modtaget et adgangskort og stemmesedler, så kan det skyldes, at det endnu ikke er kommet frem med posten.

Pfainvest.dk vil derfor have ekstra adgangskort klar på dagen for generalforsamlingen til dem, der endnu ikke har modtaget adgangskortet pr. post. Du skal derfor blot møde op til generalforsamlingen, hvor du kan få udleveret dit adgangskort og stemmesedler, hvis du fremgår af tilmeldingslisten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er korrekt tilmeldt til generalforsamlingen kan du skrive en mail til pfainvest@pfa.dk eller ringe på 39 17 60 87.

Hvorfor ligger fristen for at stille forslag på et tidspunkt, der er inden indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes?

Det er nødvendigt at fristen ligger forud for indkaldelsen til generalforsamlingen for at investorerne kan blive oplyst om de forslag der bliver stillet på generalforsamlingen.

Hvis fristen lå efter at indkaldelsen var sendt ud, ville investorerne således ikke have mulighed for at kende indholdet af forslagene, før de mødte op til generalforsamlingen. Vi vurderer, at investorenes interesser varetages på den bedst mulige måde, hvis investorerne har mulighed for at forberede sig på de forslag der er stillet, og have god tid til at overveje deres holdning.