Fusioner i Investerings-foreningen PFA Invest

Fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest 

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har oprettet fusionsplaner og -redegørelser for skattepligtige fusioner af nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Udenlandske Obligationer fusioneres med Mellemlange Obligationer som den fortsættende afdeling
  • Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og Europa Value Aktier fusioneres med Globale Aktier som den fortsættende afdeling

Fusionerne vil være betinget af, at de vedtages i de ophørende afdelinger på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2021, samt at fusionerne efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. 

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger betyder det, at deres beviser bliver ombyttet til beviser i de fortsættende afdelinger. Ombytningen vil ske til den kurs, beviserne har på opgørelsesdagen. Fusionerne har ingen betydning for investorerne i de fortsættende afdelinger. 

Fusionerne forventes gennemført som skattepligtige fusioner og vil blive forelagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2021. Fusionerne forventes gennemført den 12. november 2021, det vil sige den dag, hvor fusionerne har regnskabs- og skattemæssig virkning, forudsat at fusionerne godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 1. juni 2021 vil følgende dokumenter være tilgængelige på Investeringsforeningen PFA Invests kontor på Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø og på www.pfainvest.dk:

Se indkaldelsen samt fuldstændige forslag til den ekstraordinære generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest her.