Fusioner i Investerings-foreningen PFA Invest

Fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest 

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har oprettet fusionsplaner og -redegørelser for skattepligtige fusioner af nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Udenlandske Obligationer fusioneres med Mellemlange Obligationer som den fortsættende afdeling
  • Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og Europa Value Aktier fusioneres med Globale Aktier som den fortsættende afdeling

Fusionerne vil være betinget af, at de vedtages i de ophørende afdelinger på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2021, samt at fusionerne efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. 

For investorer med beviser i de ophørende afdelinger betyder det, at deres beviser bliver ombyttet til beviser i de fortsættende afdelinger. Ombytningen vil ske til den kurs, beviserne har på opgørelsesdagen. Fusionerne har ingen betydning for investorerne i de fortsættende afdelinger. 

Fusionerne forventes gennemført som skattepligtige fusioner. Fusionerne forventes gennemført den 12. november 2021, det vil sige den dag, hvor fusionerne har regnskabs- og skattemæssig virkning, forudsat at fusionerne godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 1. juni 2021 vil følgende dokumenter være tilgængelige på Investeringsforeningen PFA Invests kontor på Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø og på www.pfainvest.dk:

Forslaget om fusionerne i Investeringsforeningen PFA Invest blev vedtaget på den ekstraordinære generalformsaling den 30. juni 2021. For mere information om, hvad fusionerne betyder for dig som investor, læs i vores Q&A her.