Fusioner i Investerings-foreningen PFA Invest

Fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest 

Investeringsforeningen PFA Invest har d. 15. november 2021 gennemført følgende fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Udenlandske Obligationer er fusioneret med Mellemlange Obligationer som den fortsættende afdeling
  • Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og Europa Value Aktier er fusioneret med Globale Aktier som den fortsættende afdeling

Fusionerne blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2021. Fusionerne er godkendt af Finanstilsynet og disse er gennemført som skattepligtige fusioner og har således regnskabs- og skattemæssig virkning fra den 15. november 2021.

For investorer med beviser i de ophørte afdelinger betyder det, at deres beviser er ombyttet til beviser i de fortsættende afdelinger. Ombytningen er foretaget til den kurs, beviserne havde på opgørelsesdagen. Fusionerne har ingen betydning for investorerne i de fortsættende afdelinger. 

 

Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med skattepligtige fusioner i Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med de skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest er ombytningsforholdet pr. 11. november 2021 blevet opgjort. 

For afdelingen Udenlandske Obligationer (ISIN: DK0060750966) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,958098, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,958098 andele i den fortsættende afdeling (Mellemlange Obligationer). Restudbyttet er opgjort til 1,07 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen Højt Udbytte Aktier (ISIN: DK0060457901) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,565156, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,565156 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 13,17 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen Europa Value Aktier (ISIN: DK0060579183) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,468653, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,468653 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 21,62 (afrundet) kr. pr. andel.

For afdelingen USA Stabile Aktier (ISIN: DK0060750883) er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til: 1:0,517144, således at en andel i den ophørende afdeling ombyttes til 0,517144 andele i den fortsættende afdeling (Globale Aktier). Restudbyttet er opgjort til 52,08 (afrundet) kr. pr. andel.

Da ombytningerne vil svare til et helt antal andele i de fortsættende afdelinger, vil de fleste investorer i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i forhold til det hele antal andele. Dette vil ske i form af et kontant restudligningsbeløb. Udbetalingen sker til den bankkonto, der er tilknyttet investors depot.

 

 For mere information om, hvad fusionerne betyder for dig som investor, læs i vores Q&A her.