Vigtig information om generalforsamling i PFA Invest

Til investorer i PFA Invest

Den årlige generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest planlagt til afholdelse den 18. marts 2020 kl. 16.00 aflyses som følge af de restriktioner og anbefalinger, som den danske regering har udstukket vedrørende forsamlinger på mere end 10 personer.

På den årlige generalforsamling skal der altid træffes en række væsentlige beslutninger, herunder bl.a. godkendelse af årsregnskab. Normalt er generalforsamlingen imidlertid også en god anledning til, at vi mødes og drøfter hvordan det er gået i det forgangne år, ligesom vi kan se fremad og drøfte hvad vi tror, der bliver afgørende for det kommende år.

Den formelle del af generalforsamlingen skal vi naturligvis have afholdt rettidigt, men det ligger os meget på sinde også at holde fast i anden del. I lyset af den meget alvorlige situation, som vi befinder os i, er det imidlertid mest sandsynligt, at vi må adskille de to dele således, at den mere fremadrettede og sociale del vil blive afholdt senere på året end den formelle.

Den formelle del skal afholdes inden udgangen af april. Det skal vi sikre sker på en god og ansvarlig måde. Information og drøftelse af markedsudviklingen og resultaterne samt den mere sociale del vil vi gennemføre, når vi igen kan forsamles forsvarligt uden sundhedsbegrundede restriktioner. Vi vender snarest tilbage med information om, hvornår begge arrangementer vil blive afholdt og i hvilken form det vil ske.

På den korte bane vil vi gerne give jer et indblik i vores overvejelser om den aktuelle markedssituation, implikationer, konsekvenser og muligheder. Vi har derfor lagt en video på pfainvest.dk/markedsopdatering, som giver denne indsigt. Du kan læse mere på pfainvest.dk.