Vedtægter og prospekter

Her kan du finde foreningens vedtægter og prospekter for de forskellige afdelinger, regnskaber, rapporter og anden information der kan være vigtig for dig som investor.
    

Fund governance

Bestyrelsen har vedtaget en fund governance politik. Den vedrører den overordnede styring af rettigheder og ansvar blandt aktørerne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. Politikken definerer – sammen med øvrige regler, forretningsgange og politikker – samspillet mellem investorer, bestyrelsen, direktionen og øvrige interessenter. Politikken følger Investeringsfondsbranchens anbefalinger på området.

Se fund governance politikken her

Best practice for ledelse af investeringsforeninger

Bestyrelsen har vedtaget en politik for best practice for ledelse af
 investeringsforeninger. Den tager udgangspunkt i lovkravet om, at ledelsen skal vælge og begrunde en forretningsmodel i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf, efterfulgt af foreningens efterlevelse af brancheanbefalingerne om drift og opfølgning på de enkelte elementer i forretningsmodellen. Politikken følger Investeringsfondsbranchens anbefalinger på området.

Se politikken vedrørende best practice for ledelse af investeringsforeninger her

Politik for ansvarlige investeringer

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest har besluttet at støtte sig til de beslutninger, der vedtages af PFA's Responsible Investment Board og har en målsætning om at skabe langsigtet værdi for foreningens investorer ud fra et ansvarligt grundlag.

Du kan læse mere om politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab her

Persondata

Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives, som investor i en forening administreret af PFA Asset Management A/S (herefter PFA Asset Management). Investeringsforeningen PFA Invest (herefter ”foreningen”) har indgået administrationsaftale med PFA Asset Management som bl.a. betyder, at PFA Asset Management skal sørge for at opfylde foreningens forpligtelse som dataansvarlig i forhold til medlemmer af foreningen, bl.a. ved at oplyse om hvordan medlemmernes personoplysninger indsamles, behandles og videregives. I forhold til det enkelte medlem af foreningen er det derfor den pågældende forening, der er dataansvarlig, og PFA Asset Management, der er at betragte som databehandler.

Du kan læse mere om PFA Asset Managements håndtering af persondata her