Tilmelding til PFA Invest nyhedsbrev

Er du interesseret i, hvad der sker på finansmarkederne og hvordan udviklingen er i PFA Invests forskellige afdelinger, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev og en gang om måneden få en update. Du skal blot tilmelde dig nedenfor under de gældende betingelser, og du skal vide, at du til enhver tid kan afmelde dig.
 

Betingelser
Nedenfor kan du læse om de forhold, der gør sig gældende, når du tilmelder dig PFA Invest nyhedsbrev.
Vi anbefaler, at du læser dem igennem, så du er informeret om, hvad du siger ja til.
 

Læs betingelserne

Hvad kommer du til at høre om?
Når du tilmelder dig PFA Invest nyhedsbrev kommer du til at modtage:

• Et kort og klart overblik over, hvad der sker på finansmarkederne, herunder politiske forhold, udviklingen i centrale nøgletal mv.
• En beskrivelse af afkastet i PFA Invest’s afdelinger, herunder hvordan afdelingerne investerer, og hvad investeringerne bidrager med af positive eller negative afkast i forhold til det samlede afkast.

Hvor og hvor ofte kommer du til at høre fra os?
Du kommer til at høre fra os på den e-mailadresse, du oplyser, og du kommer til at høre fra os en gang om måneden.

Behandling af personoplysninger
I PFA Invest passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse mere om, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i PFA, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

1. PFA Invest er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives, som investor i en forening administreret af PFA Asset Management A/S (herefter PFA Asset Management). Investeringsforeningen PFA Invest (herefter ”foreningen”) har indgået administrationsaftale med PFA Asset Management som bl.a. betyder, at PFA Asset Management skal sørge for at opfylde foreningens forpligtelse som dataansvarlig i forhold til medlemmer af foreningen, bl.a. ved at oplyse om hvordan medlemmernes personoplysninger indsamles, behandles og videregives. I forhold til det enkelte medlem af foreningen er det derfor den pågældende forening, der er dataansvarlig, og PFA Asset Management, der er at betragte som databehandler.
Du kan læse mere om PFA Asset Managements håndtering af persondata her

PFA Invest som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din tilmelding, er:

PFA Invest
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon: + 45 70 80 85 00
CVR-nr. 34 69 56 44

2. Kontaktoplysninger på PFA’s databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail:    databeskyttelse@pfa.dk
På telefon:   Telefon: +45 70 20 75 15
Ved brev:     PFA Pension, Forsikringsaktieselskab,
                   Sundkrogsgade 4,
                   2100 København Ø,
                   att: databeskyttelsesrådgiver

3. Formål med behandling af personoplysninger
PFA Invest behandler dine personoplysninger alene med det formål at kunne sende dig PFA Invest nyhedsbrev.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være inden for de almindelige kategorier af personoplysninger: Navn og e-mail.
 
5. Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig? 
PFA Invest indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag: Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre og forbedre PFA Invests produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

6. Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
De oplysninger, PFA Invest har og anvender omkring dig i forbindelse med PFA Invest nyhedsbrev, er alene de oplysninger, du selv har oplyst i forbindelse med din tilmelding til PFA Invest nyhedsbrev.

7. Videregivelse af dine personoplysninger
Dine oplysninger bliver ikke videregivet.

8. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
PFA Invest overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS

9. Opbevaring af dine personoplysninger
PFA Invest opbevarer dine personoplysninger indtil forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. PFA Invest opbevarer dine personoplysninger som angivet nedenfor.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:
De oplysninger, du har angivet i forbindelse med tilmeldingen til PFA Invest nyhedsbrev, bliver alene opbevaret så længe du modtager PFA Invest nyhedsbrev. Afmelder du dig, bliver disse  personoplysninger slettet, mens dit samtykke og din afmelding bliver gemt i tre år i forhold til forældelsesfristens udløb for strafansvar.

10. Dine rettigheder
Når PFA Invest behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA Invest behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.

Retten til sletning
Du kan se, hvornår PFA Invest sletter dine personoplysninger under afsnit 9 – Opbevaring af dine personoplysninger.

Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse PFA Invests behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA Invest, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du en ret til at få dine personoplysninger overdraget fra PFA Invest til en anden dataansvarlig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til PFA Invest eller skrive på ovenstående adresse.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

11. Klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA Invests behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA Invest, hvis du mener PFA Invest har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA Invests forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.