Opsparing med PFA Invest

Bliv kontaktet af en rådgiver

Balance AA - En ny afdeling for kunder med lav risiko

Balance AA er velegnet til investorer, der har en forsigtig tilgang til risiko og en investeringshorisont på minimum tre år. Det kan eksempelvis være en opsparing, der er placeret kontant til en meget lav rente og som skal bruges til løbende forbrug over en årrække eller har et konkret øremærket formål.

Balance AA investerer i obligationer og aktier, herunder stats-og realkreditobligationer samt kredit- og erhvervsobligationer. Afdelingen vil som udgangspunkt have 10 % investeret i aktier og 90 % i obligationer. PFA Invests investeringseksperter overvåger hele tiden finansmarkederne og har mulighed for at justere denne fordeling afhængig af de økonomiske udsigter.

Balance Akkumulerende - en akkumulerende afdeling for kunder med middel risiko

Balance Akkumulerende er velegnet til investorer med en moderat tilgang til risiko og med en investeringshorisont på minimum tre år, som ønsker at investere uden at modtage løbende udbytter. Afdelingen beskattes efter lagerprincippet, hvilket er en fordel for pensionsmidler og et krav under virksomhedsskatteordningen.

Få mere ud af din opsparing

Får du som mange andre ca. 0% i rente på din bankkonto? Så skal du måske overveje at investere dem med PFA Invest. Her kan du blandt andet placere dine penge i investeringsproduktet Balance B, som har genereret et afkast på 47,46 %* henover de seneste 4 år. Balance B er kåret med 5 ud af 5 stjerner af det uafhængige analyseinstitut, Morningstar.

Som grafen viser, kan en investering gå op og ned, og der er risiko for tab. Men ud fra et langsigtede perspektiv kan en investering i aktier og obligationer være en bedre forretning end bankkontoen. Derimod vil placering af penge på bankkontoen medføre en mindre forrentning, men også en mindre risiko for tab.

 
*Afkast fra 01-05-2013 til 01-05-2017 på Balance B med middel risiko.

Grafen viser forrentningen på en gennemsnitlig bankkonto (grå kurve) sammenlignet med PFA Invest Balance B (rød kurve) i perioden 01/05 2013 til 01/05 2017. Der er ikke sikkerhed for fremtidige afkast. Data fra Danmarks Statistik fra tabellen Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken.

SAMMENSÆT DIN INVESTERING

Der er forskel på mennesker – også når det handler om at investere. Nogle går efter højest mulige afkast, og andre vil gerne have større tryghed i deres investering. Du kan placere din opsparing i en eller flere af vores investeringsafdelinger. De varierer i andelen af aktier og obligationer, og det betyder noget for dit afkast og den risiko, du løber. Vi anbefaler derfor, at du sammen med din rådgiver ser på, hvad der er den bedste løsning for dig.

Se et udvalg af vores investeringsafdelinger her

 

Morningstar tildeler stjerner ud fra seneste 3 års performance. Det højeste antal stjerner er fem. Afdelinger med mindre end 3 års historik modtager ikke stjerner.
Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast. Læs mere på morningstar.dk

SÅDAN INVESTERER DU MED PFA INVEST

PFA Invest en uafhængig investeringsforening, som du kan investere i uden at være en del af PFA i forvejen.

PFA Invest har indgået samarbejdsaftale med PFA Bank om rådgivning af bankens produkter.

Investeringsrådgiveren i PFA Bank har fokus på at rådgive dig, så din formue bliver investeret bedst muligt, og du får den rette balance mellem dine forventninger til afkast og dit behov for sikkerhed.

Du kan læse mere om PFA Bank her

Investering

HØR MERE OM, HVAD VI KAN GØRE FOR DIN OPSPARING

Bestil tid hos en investeringsrådgiver i PFA Bank, og hør mere om dine investeringsmuligheder. Det er helt uforpligtende.