Ansvarlige investeringer

I PFA Invest er vi sat i verden for at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til vores kunder. Vi tror på, at muligheden for at skabe gode afkast i stigende grad vil gå hånd i hånd med evnen til at tage ansvar for vores samfund og miljø. Derfor arbejder vi systematisk med ansvarlige investeringer.

De fem byggesten i vores arbejde med ansvarlige investeringer

1. Vi styrer selv vores investeringer
I stedet for ekstern forvaltning står vi selv for langt hovedparten af vores investeringer. Det betyder, at vores kompetente investeringsteam selv udvælger, hvilke virksomheder vi investerer i, og derfor også selv kan fravælge dem, som ikke lever op til vores retningslinjer for ansvarlige investeringer.
 
2. Vi investerer med afsæt i internationalt anerkendte retningslinjer

Foreningen ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. PFA Asset Management A/S ekskluderer på vegne af foreningen selskaber, som er i konflikt med følgende traktater og konventioner:

  • FN-konventionen for visse konventionelle våben (CCW herunder protokoller I-V)
  • FN-konventionen mod biologiske våben (BWC)
  • FN-konventionen mod kemiske våben (CWC)
  • FN-konventionen mod anti-personelle landminer (Ottawa-konventionen)
  • FN-konventionen mod klyngevåben (Oslo-konventionen)  

3. Vi skubber investeringer i en ansvarlig retning
Foreningen vil være en aktiv ejer, der påvirker selskaber, der investeres i, i retning af en langsigtet og ansvarlig værdiskabelse. Foreningens aktive ejerskab varetages af PFA Asset Management A/S og består af en række indsatser, der følger op på og påvirker et selskabs adfærd og strategi.


4. Vi tager aktiv del i den grønne omstilling

Foreningen ønsker at integrere miljø- og klimahensyn i investeringsprocessen. Det sker ved at:

  • Vurdere den miljømæssige og bæredygtige forretningsvinkel i investeringer.
  • Undgå at investere i de selskaber, der modarbejder målene fra Paris-aftalen.


 
5. Vi er transparente om vores arbejde
Vi ønsker at være åbne om fremdriften af vores arbejde med ansvarlige investeringer. Derfor kan du på pfa.dk finde vores politikker og retningslinjer for området og løbende følge med i, hvordan vi screener vores investeringer, hvilke virksomheder vi er dialog med, og hvilke virksomheder og lande vi har valgt at ekskludere. Se mere her >