Markedskommentar - august 2019

Varm sommer på de amerikanske finansmarkeder sender afkastet i vejret

Bløde toner fra den europæiske og amerikanske centralbank har smittet positivt af på sommerstemningen på finansmarkederne i juli, hvor solen især skinnede på de amerikanske aktier, som steg til nye rekordhøjder.

Centralbankerne fortsatte i juli med at være drivkraften på finansmarkederne. Udsigten til fornyet lempelse fik således investorerne til at trimme porteføljerne og søge ind i risikofyldte aktiver, mens renterne blev presset ned. Amerikanske aktier satte dermed ny rekord den 26. juli da S&P500 nåede 3026, og det afkastmæssige forspring til de øvrige aktiemarkeder blev forøget. Skuffede forventninger til både den europæiske og amerikanske centralbank fik dog sidenhen investorerne til at tage en del af gevinsterne hjem, hvorfor markederne vendte en smule. Ultimo juli kan man som investor dog stadig glæde sig over, at et bredt indeks på globale aktier har givet et afkast på knap 20 % målt i DKK.

Obligationsmarkederne har ligeledes haft en stærk måned, hvor forventningerne til centralbankerne betød, at renterne blev presset yderligere ned, især i Euroområdet. Den tyske 10-årige rente faldt således til et nyt lavpunkt på -0,43 % forud for ECB-mødet den 25. juli, hvorefter den i skuffelse over ECB vendte rundt til -0,20 %. Uagtet dette, så har statsobligationer givet et fantastisk afkast i år på knap 8 % og 5 % i hhv. europæiske og amerikanske.

Kindlussing først fra højre – ECB mindre blød i mælet end forventet

Trods annonceringen om, at vækstudsigterne er forværret og inflationen stadig under niveau, formåede ECB ikke at indfri investorernes forventninger om fornyede lempelser. ECB afstod fra at ændre pengepolitikken, og samtidig var Mario Draghi overraskende vag om, hvad man helt præcist har tænkt sig at gøre. Den umiddelbare skuffelse forsvandt dog ud af markedet igen, efter at investorerne havde fået tygget på ECB’s meldinger, som kommer i en situation med svage europæiske tillidsindikatorer og et fortsat nedadgående pres på de europæiske renter.

I PFA forventer vi således, at centralbanken også i den kommende måneds tid vil være primus motor for finansmarkederne. Nøgletal, der understøtter billedet af en svag europæisk økonomi, vil forventeligt blive set som ”godt” nyt og give anledning til fornyet rentefald og aktiekursstigninger. Rationalet er, at ”dårlige nyheder” således er ”gode nyheder”, for jo dårligere økonomien har det, des mere nødvendigt er det at lempe pengepolitikken yderligere.

Risikoen er naturligvis, at investorerne skruer forventningerne for højt op, samtidig med at ECB’s muligheder for at stimulere gradvist bliver mere og mere begrænsede. Styringsrenten er allerede i negativt område og tekniske forhold begrænser muligheder for at udvide obligationsopkøbsprogrammet. Skuffede forventninger eller ej, så vurderer vi i PFA, at der kommer en rentenedsættelse kombineret med tiltag, der skal afbøde de negative effekter på de kommercielle banker, samt en udvidelse af opkøbsprogrammet. Vi forventer ikke, at Draghi hiver en kanin op af hatten, som vil sende aktierne til himmels, men på den lidt længere bane, så bør fornyet lempelse understøtte risikofyldte aktiver.          

…og så fra venstre – skuffelse over Fed

Helt som forventet nedsatte den amerikanske centralbank den 31. juli styringsrenten med 0,25 %-point til 2,25 %, og for anden gang i samme uge førte det til en negativ reaktion fra skuffede investorer. De havde sat næsen op efter, at der ville komme entydige meldinger om, at endnu en rentenedsættelse var planlagt. Fed undlod dog at love noget som helst, men understregede i stedet, at man er data-afhængig.

Det efterlader os i samme vadested, hvor vi har været hele året. Fed argumenterede for sit syn med, at det på den ene side går godt i den amerikanske økonomi, hvor det stærke arbejdsmarked og dermed forbrugerne holder gang i hjulene. På den anden side har vi fortsat ulmende geopolitisk uro, begrænsede globale vækstudsigter samt handelskrigen, som udgør en risikofaktor for den amerikanske fremstillingssektor. PFA er fuldstændig enige i udlægningen, og vi har på det grundlag også haft en forsigtig tilgang til aktiemarkedet i 2019.

Den kommende tid vil derfor stå i nøgletallenes tegn, krydret med tweets fra præsident Trump, som ved indgangen til august igen har eskaleret handelskrigen med Kina. Det føder lige ind i centralbankens risikobillede, så mon ikke det endnu en gang vil lykkes finansmarkederne at ”presse” Fed til at lempe yderligere og om muligt allerede i september.

Turbulent efterår med blæst på aktiemarkederne

Mens sommeren var præget af jævn medvind på finansmarkederne, så ser efteråret mere blæsende og uforudsigelig ud. Det skyldes ikke mindst præsident Trumps annoncering om, at der pr. 1. september pålægges 10 % told på resten af importen fra Kina. I PFA hæfter vi os ved, at centralbankerne er klar med mere stimulans, hvis det handelspolitiske og vækstmæssige billede forværres herfra. Der er således spændt et sikkerhedsnet ud under aktiemarkedet, og får Fed ret i, at de amerikanske vækstudsigter er favorable, og en recession ikke lurer rundt om hjørnet, så ser vi heller ikke, at starten på den næste store aktienedtur står for døren indenfor de næste 12 måneder.

Risici er der dog stadig rigeligt af, og disse kan sagtens udløse en mindre korrektion på det højtflyvende aktiemarked:

  • Handelskonflikten mellem USA og Kina er forværret, og man skal være forberedt på, at det herfra sagtens kan blive værre. Belært af de seneste år ved vi, at kineserne gengælder, og at det vil få Trump til at igen at reagere. Men lige så pludseligt som Trump nu har afblæst våbenhvilen, lige så pludseligt kan han også finde på at trække i land, hvis han anser det for gavnligt. Det samme gælder mht. Europa. Åbner Trump den flanke i handelskrigen, vil det ikke blive taget godt imod på de europæiske aktiemarkeder.
  • Med den nye regering i Downing Street er udsigterne til en konstruktiv Brexit-aftale ikke blevet bedre. Og ligesom den britiske regering og den britiske centralbank på hver sin måde polstrer sig til et kommende hårdt Brexit, dvs. udtrædelse uden en aftale, så skal man som investor også forberede sig på en del uro. Meget er allerede indpriset mht. Brexit, men erfaringsmæssigt ved vi også, at aktiemarkedet typisk lader tvivlen komme en til gode: ”Buy the rumor, sell the fact”. Chokket, hvis Boris Johnson lader Storbritannien træde ud uden en aftale, vil derfor kortvarigt kunne ryste de europæiske markeder og svække pundet yderligere.
  • Sidst men ikke mindst er der de kommende budgetforhandlinger i EU. Her er fokus især på Italiens rolle og i den forbindelse stabiliteten i koalitionsregering.

Hverken Fed eller ECB kan forhindre en aktiekorrektion affødt af disse risikofaktorer. De kan til gengæld sætte en prop i en eventuel nedtur og dermed sikre, at bunden nås, inden den forplanter sig til tillidsindikatorerne og videre til den økonomiske aktivitet.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Juli 2019 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,8 % 5,6 %  4,7 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 1,3 % 8,5 % 38,8 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende 1,8 % 12,0 % 8,2 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 2,0 % 13,2 % 75,8 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 2,5 % 16,8 % 23,6 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 3,6 % 22,3 % 132,4 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger.

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. I juli oplevede investorerne stigende aktier og faldende renter. Dermed gav både aktie- og obligationsfondene i PFA Invest positive afkast, med de højeste afkast til aktiefondene.
  2. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 5,6 % og 16,8 % i 2019, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.
Investeringsstrategi

På grund af vores forsigtige syn på aktiemarkedet og de meget lave renteniveauer er vi let undervægtet i aktier, markant undervægtet i obligationer og overvægtet i ejendomme. Porteføljernes afkast følger fortsat fint med markedsudviklingen.

Aktier

I juli gav aktieporteføljen et afkast på 2,8 % - 3,6 % Der har været meget store regionale forskelle, med amerikanske aktier i front med 3,6 % og gode afkast til teknologi, mens Europa og aktier fra emerging markets gav lavere afkast, hhv. 0,3 % og 1,1 %. Samme billede ser vi for året, hvor amerikanske aktier har givet 23,5 %, europæiske 16,7 % og aktier fra emerging markets 12,2 %.

Vi har ikke omlagt porteføljen mod mere vækstorienterede aktier, selvom markedet er inde i en stigende trend. Alligevel klarer porteføljen sig fint i forhold til det brede aktieindeks.

Obligationer

Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,2 % i juli. Danske obligationer har givet 2,1 %, mens udenlandske statsobligationer har givet 5,4 % i 2019.

Renterne er faldet godt 0,1 %-point (målt på den 10-årige danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente er nu på -0,38 %.

Inflationen er lav sammen med væksten. De lave renteniveauer presser de konverterbare realkreditobligationer, men aktivklassen nyder godt af at udlandet køber op. Lange realkreditobligationer har givet 3,1 %, mens korte har givet 0, 7 %.

Kreditobligationer gav et afkast på 1,5% i juli. Vi er fortsat positive på kreditobligationer, da de løbende giver en merrente. År til dato har kredit givet 9,1 %. High Yield og Emerging Markets har budt på højere afkast end Investment Grade obligationer i år.

Undervægten i obligationer og aktier er placeret i ejendomme.

Ejendomme

Ejendomme gav 0,4 % i juli, og når dermed op på 2,6 % indtil videre i 2019, hvilket er som forventet. Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med kreditobligationer på mellemlang sigt.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for august 2019 her.