Markedskommentar - juli 2019

Centralbanker løfter markedet

Juni har leveret pæne afkast på både aktie- og obligationsmarkederne. Kursstigningerne har været båret af lempelige toner fra de store centralbanker og håb om, at handelskonflikten mellem USA og Kina ikke eskalerer yderligere. Det underliggende vækstbillede er stadig usikkert, og flere vækstindikatorer har fortsat en nedadgående trend i juni.

Høje afkast på tværs af aktivklasser

Juni var en stærk måned på finansmarkederne. Både aktier og obligationer leverede høje afkast. På aktiemarkedet har specielt Emerging Market og amerikanske aktier outperformet med afkast på over 5 %, mens europæiske og danske aktieindeks har haltet noget efter. I starten af juli satte S&P 500 indekset et nyt all time high. Det globale MSCI aktieindeks er kun nogle få pct. fra toppen i januar 2018, efter at være steget 17 % i første halvår 2019. Det er den stærkeste aktiestart på året siden 1997. Afkastet skal ses i lyset af de oversolgte markeder i slutningen af 2018, og fremadrettet er det et åbent spørgsmål, om vi har fået afkastgevinsterne på forskud – og der kan komme en efterregning senere i år eller næste år.

Ser man på obligationsmarkedet er svaret tvetydigt. Renterne er faldet yderligere i juni og signalerer en stigende bekymring til vækstudsigterne fremadrettet. Omvendt er rentefaldet med til at holde hånden under aktiemarkedet, da diskonteringsfaktoren af virksomhedernes fremtidige indtjening er blevet løftet og de lavere renter kan stimulere investeringer og vækst.

Fed står klar med rentenedsættelse

Den væsentligste drivkraft bag de stigende aktiekurser og faldende renter har været mere lempelige toner fra de toneangivende centralbanker. Den amerikanske centralbank - Fed - har rimelig klart signaleret, at man står klar til at sænke renterne for at forebygge en yderligere opbremsning af væksten, og adressere negative stød til den globale og amerikanske økonomi, som handelskonflikten mellem USA og Kina kan medføre. Her er det positivt, at Trump og Xi indgik en midlertidig våbenhvile ved G20-topmødet, så afgifterne ikke umiddelbart vil blive forhøjet, mens parterne genoptager dialogen. Der er dog ikke kommet nye retningslinjer for, hvordan parterne vil adressere de uoverensstemmelser som var katalysator for sammenbruddet i forhandlingerne i maj.

Forventningerne i markedet til en kommende rentenedsættelse har ikke ændret sig nævneværdigt efter G20-mødet og barren for, at Fed vælger at gå mod markedet og fastholde renten uændret, vurderes som værende ret høj.          

Figur 1: Globale vækstindikatorer trender nedad
       
Risiko for spredning

Samtidig giver amerikanske nøgletal et ret tydeligt indtryk af, at væksten i USA er aftagende anført af yderligere svaghed i den globalt eksponerede fremstillingsindustri. I juni faldt den toneangivende ISM-vækstindikator yderligere og ligger nu på det svageste niveau siden 2016, om end stadig et niveau der signalerer svag vækst. Den mere tungtvejende servicesektor holder fortsat et mere robust niveau, men risikoen for, at svagheden spreder sig hertil, er i fokus. Det vil ikke være første gang, at Fed forsøger at bryde en negativ spiral i opløbet og kickstarte væksten. Noget lignende udfoldede sig i 1995 og 1998, hvor henholdsvis to og tre midlertidige rentenedsættelser bidrog til at opsvinget fortsatte frem til 2001.

Lav inflation skubber ECB på banen igen

I Europa er nøgletallene svagere end i USA og signalerer, at regionen endnu ikke har rystet svagheden fra andet halvår 2018 af sig. Det er specielt fremstillingssektoren, som trækker ned og befinder sig i en mild recession, mens servicesektoren og ikke mindst et robust arbejdsmarked holder hånden under økonomien og sikrer svag samlet vækst.

I løbet af de seneste måneder har den svage vækst og lave aktuelle inflation ført til en forværring af forventningerne til inflationen de kommende år, som nu ventes at ligge under ECB’s inflationsmål i lang tid. Det er sandsynligvis en væsentlig årsag til, at ECB’s Draghi i juni åbnede op for muligheden for nye rentenedsættelser og en genoplivning af obligationsopkøbsprogrammet, hvis økonomien ikke begynder at rette sig. Udtalelserne førte til markante rentefald på de europæiske obligationsmarkeder.          

Figur 2: Inflationsforventningerne er faldet i USA og Eurozonen  

En skillevej

I andet halvår af 2019 vil vi få større klarhed om, hvorvidt centralbankerne kan komme i mål med at vende trenden i positiv retning. Samtidig er der en række politiske bekymringer, som kan blusse op og forstyrre det skrøbelige billede, herunder handelskonflikten mellem USA og Kina, fristen for Brexit i oktober og truslen om afgifter på europæisk eksport af biler til USA. Finansmarkederne har i et vist omfang taget forskud på disse bekymringer (og de lavere renter), og udfaldsrummet for aktiekurserne resten af året virker stort. Vi står ved en skillevej.

Fortsætter vi den nuværende kurs styrer vi muligvis mod en recession, men stærke kræfter er blevet sat ind for at rette ind på en mere positiv vej, som kan forlænge opsvinget og skabe grundlag for endnu højere aktiekurser fremadrettet.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Juni 2019 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 1,0 % 4,8 %  3,9 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 1,4 % 7,0 % 36,9 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende 2,2 % 10,0 % 6,3 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 2,2 % 11,0 % 72,3 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 2,7 % 14,0 % 20,6 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 2,7 % 18,0 % 124,3 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger.

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. I juni oplevede investorerne stigende aktier og faldende renter. Dermed gav både aktie- og obligationsfondene i PFA Invest positive afkast, med de højeste afkast til aktiefondene.
  2. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast mellem 4,8 % og 14,0 % i 2019, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.
Investeringsstrategi

På grund af vores forsigtige syn på aktiemarkedet og de ultra lave renteniveauer er vi let undervægtet i aktier, markant undervægtet i obligationer og overvægtet i ejendomme. Porteføljernes afkast følger fortsat fint med markedsudviklingen.

Aktier

I juni gav aktieporteføljen et afkast på 2,8%. Danske aktier endte med et afkast på 1,3 %, og på indeksniveau har amerikanske aktier givet 4,2 %, Emerging Markets 4,1 % og Europa 3,7 %.

Aktieporteføljen har en defensiv placering, som er i overensstemmelse med vores forsigtige syn på aktiemarkedet, som værende til den dyre side. Aktieporteføljen gav et afkast der var 1,1 %-point lavere end det brede verdensindeks i juni, og år til dato 0,7 %-point bedre, med et afkast på 17,4 %.

Obligationer

Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,2 % i juni. Danske obligationer har givet 1,8 %, mens udenlandske statsobligationer har givet 4,7 % i 2019.

Renterne faldt 15bps i juni (målt på den 10-årige danske statsobligation) og den 10-årige danske statsrente er nu faldet til -0,43 %.
Inflationen og væksten er lav og der er stor efterspørgsel efter dansk realkredit, hvilket understøtter aktivklassen. Lange realkreditobligationer har givet 3,1 %, mens de korte har givet 0,7 % i 2019.

Kreditobligationer gav et afkast på 1,5% i juni, godt hjulpet af rentefaldet. Merrenten for at holde kredit i forhold til statsobligationer er steget, hvilket trak afkastet ned. Vi er fortsat positive på kreditobligationer på den løbende merrente, og det nuværende spænd mellem kredit- og statsobligationer kan køre lidt ind herfra. År til dato har kreditobligationer givet et afkast på 6,9 %.

Undervægten i obligationer og aktier er placeret i ejendomme.

Ejendomme

Ejendomme gav 0,2 % i juni, 1,9 % i 2019, og performer som forventet. Ejendomseksponeringen giver en stabil indtjening og forventes at kunne levere afkast, der kan måle sig med kreditobligationer på 12-måneders sigt.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for juli 2019 her.