Markedskommentar november 2018

Oktober blev en hård måned for globale aktier

Oktober blev en hård måned for globale aktier, som faldt med ca. 10 %. Uroen på aktiemarkedet betød, at renter faldt lidt tilbage, efter at have toppet tidligere på måneden. I USA viste de økonomiske nøgletal, at opsvinget fortsatte ufortrødent, mens tilsvarende tal fra Europa viste aftagende vækstmomentum. Den politiske usikkerhed i Europa fik et skub opad, da Italien fremlagde et budget, som strider mod tidligere løfter om at nedbringe den offentlige gæld. I Kina annoncerede myndighederne nye tiltag, som kan stimulere den indenlandske efterspørgsel og dermed afbøde de negative konsekvenser fra handelskonflikten med USA.

Største kursfald siden 2016

Det amerikanske S&P 500 aktieindeks er faldet 10% siden det satte rekord i slutningen af september, og globale aktier har fulgt med, det meste af vejen. Kursfaldene er dermed større end i februar, og også de seneste års store driver af aktieafkast – teknologiaktier – er faldet betragteligt (teknologi indekset Nasdaq er nede med 13 %). Faldet skal primært ses i sammenhæng med, at amerikanske renter steg 40 bp siden august, hvilket førte til en reprisning i aktiemarkedet. Normalt kan rentestigninger og stigende aktiekurser godt gå hånd i hånd, men det forudsætter, at renterne kun stiger gradvist. Hertil kommer, at flere analytikere i oktober nedjusterede forventningerne til virksomhedernes indtjening efter en lang periode præget af opjusteringer. Endelig har også den anspændte situation om Italiens budget bidraget til, at investorer har søgt ly i mere sikre aktiver.

En korrektion i en optrend

Det virker stadig mest sandsynligt, at kursfaldene er en midlertidig korrektion i et strukturelt bullmarked og ikke starten på en negativ trend, som normalt kun ses i forbindelse med recessioner. Det er normalt, at aktiekurserne bliver mere volatile i den sene del af opsvinget og korrektioner på over 5 % mere hyppige. Den negative udvikling er stadig koncentreret i aktiemarkedet og har ikke ført til større justeringer i andre markeder. Kreditobligationer handles fortsat i et snævert spænd til statsobligationer, og der er ikke udsigt til, at centralbankerne overvejer at justere den pengepolitiske kurs. Udover faldende aktiekurser er der ikke nogle af de ledende indikatorer vi ser på, som varsler, at det er tid til at starte nedtællingen til en kommende recession. Indikatorerne har historisk kunnet se 7 til 15 måneder frem i tiden, hvilket er længere end aktiemarkederne, som har en kortere horisont på gennemsnitligt 8 måneder, baseret på data tilbage til 1928 og kun 2 til 7 måneder de seneste tre recessioner.

Amerikansk vækst er robust

De seneste BNP-tal fra USA viste, at økonomien fastholdt det stærke vækstmomentum fra 2. kvartal ind i 3. kvartal, og voksede med 0,9 % i kvartalet (3,0 % å/å). Fremgangen drives i høj grad af privatforbruget, der understøttes af solid fremgang på arbejdsmarkedet og udbredt optimisme blandt virksomheder og forbrugere. Et svagt punkt er boligmarkedet, hvor nybyggeriet er aftaget og der er et stigende antal usolgte boliger. Højere renter og ændrede fradragsregler kan have dæmpet efterspørgslen i år, og udviklingen er værd at holde øje med. Den robuste vækst er slået igennem på virksomhedernes indtjening, men et mere afdæmpet syn på fremtiden har medvirket til den negative udvikling på aktiemarkedet. 

Europa ramt af midlertidig svaghed

I Eurozonen aftog BNP-væksten til 0,2 % i 3. kvartal (1,7 % å/å), hvilket kun er halvdelen af væksten i det forrige kvartal. Vækstindikatorer er svækket de seneste måneder, specielt inden for fremstillingsindustrien, mens indikatorer for serviceindustrien holder et højere niveau, som tyder på vækst omkring 0,4 % k/k. Omstillingen til den nye udstødningsmiljøstandard, har skabt forskydninger i produktion og salg i den tungtvejende autosektor, hvilket kan have bidraget til det svage vækstbillede i 3. kvartal.

Politisk risiko tynger Europa

Usikkerhed om det politiske samarbejde i Europa har bidraget til et mere kritisk syn på europæiske aktiver fra globale investorer. Specielt Italien trækker negative overskrifter. Det førte i starten af måneden til stigende italienske lange renter, som nu ligger 3 %-point højere end tilsvarende tyske. Situationen blev ikke nemmere af, at BNP-væksten i Italien faldt til 0,0 % i 3. kvartal (0,8 % å/å) og regeringen bruger en vækstprognose på 1,6 % å/å de kommende år, som argument for, at deres budget hænger sammen. Hvis Rom og Bruxelles ikke finder en middelvej kan renten tage endnu et hop opad, og det kan blive finansmarkederne, som i sidste ende fører parterne sammen om en løsning.

Brexitforhandlingerne har stadig ikke fundet en god løsning vedrørende Irland, og tiden er ved at løbe ud i forhold til deadline, som udløber ultimo marts 2019, da en aftale forinden skal godkendes i både EU og London.

Kineserne stimulerer for at dæmpe opbremsning

Der er stadig flere indikationer på, at væksten i Kina er aftagende, men kun gradvist. Den igangværende handelskonflikt med USA er blevet mere anspændt, efter at kilder siger, at Det Hvide Hus overvejer at pålægge told på resten af Kinas eksport til USA i starten af 2019. I Kina viser svagheden sig i aktiemarkedet, der er faldet næsten 30 % siden toppen i januar, og vækstindikatorer er aftaget lidt. Myndighederne har iværksat en række tiltag for at understøtte væksten, herunder skattelettelser og en mere lempelig pengepolitik. Det viser, at der både er vilje og midler til at stabilisere økonomien, og vi forventer ikke en hård opbremsning af væksten det kommende år.

I Brasilien blev den højreorienterede Jair Bolsonaro valgt til præsident. Hans mere markedsvenlige politik er blevet godt modtaget på aktiemarkedet, som er steget 10 % i oktober og i valutamarkedet, hvor den brasilianske peso er styrket med 12 % over for DKK.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger Oktober 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA -1,0 % -0,9 %  -0,2 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A -1,7 % -0,9 % 30,1 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende -2,9 % -1,4 %  -0,7 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B -3,4 % -0,8 % 61,0 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C -4,0 % -0,7 % 10,8 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier -6,0 % 2,2 % 105,8 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Stigende amerikanske renter og usikkerhed om Italiens budget sendte aktiemarkederne ned i oktober
  2. Ved udgangen af oktober stadigvæk med positivt afkast på 2,2 %, trukket op af amerikanske aktier og styrker USD
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. -1,4 % og -0,7 % i 2018, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

Oktober var en hård måned for aktier, som reagerede skarpt på at en række allerede kendte risici blev bekræftet. Af de 47 markeder der er i det globale aktieindeks, faldt 8 mere end 20 % siden toppen i slutningen af januar. Derudover er det kinesiske aktiemarked og 30 markeder (lande) faldet mere end 10 %. I slutningen af oktober kom aktiemarkedet dog lidt tilbage og genvandt noget af det tabte, specielt amerikanske teknologiaktier oplevede en god afslutning, men er der dog stadig markant nede på måneden. Usikkerheden i markedet trækkes af flere faktorer 1) Væksten i økonomien er fortsat pæn, men i Kina kræver det pt. stimuli for at holde væksten oppe, hvilket vil sige, at der er tvivl om bæredygtigheden af Kinas bidrag til den globale vækst, og handelskrigsretorikken forstærker denne bekymring. 2) Italienerne skal levere et statsbudget som EU kan godkende, hvilket de ikke gjorde i første omgang. Usikkerheden om Italiens budget er en markant risiko for EU og også for markederne. 3) Midtvejsvalget i USA byder på muligheder, men også risici hvor markedet pt. fokuserer på risici. Det positive er, at virksomhederne stadig tjener penge. Renterne ser ud til at holde sig oppe selvom aktierne falder, hvilket skyldes, at inflationen er vendt tilbage til økonomien, og giver den amerikanske centralbank en god grund til at fortsætte med at hæve renterne. Dette skader aktierne på den korte bane, men vi forventer at stigende renter og aktier godt kan gå hånd i hånd.

Investeringsstrategi

Markedet er i en sencyklisk fase, hvor den amerikanske centralbank (FED) er i gang med at stramme pengepolitikken, hvilket uværgeligt vil give udsving i aktiemarkederne. Vi ser dog ikke en recession på den korte bane, og ser faldet som en midlertidig korrektion i et stigende marked.

I oktober har vi fastholdt vores allokering med en lille undervægt i aktier. I vores hovedscenarie er aktier det bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i Italien. Kreditobligationer og danske obligationer er undervægtet, mod en overvægt i ejendomme på 8 %.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og Emerging Markets.

Aktieporteføljen gav et afkast på -5,6 % i oktober. Amerikanske aktier faldt 4,6 %, Europa 5,3 %, danske aktier hele 8,3 % og Emerging Market aktier 6,4 % målt på benchmark niveau. Aktier har været præget af store dag til dag udsving og en udpræget negativ stemning. Porteføljen er eksponeret til afdelingen med US Stabile aktier der har bidraget mest positivt til afkastet med et månedsafkast på -1,3 % og 12,8 % i år. Stabile aktier har outperformet vækstaktierne på det sidste, efter at vækstaktierne steg mest i den første del af året, herunder de såkaldte FANG-aktier (Facebook, Amazon, Netflix og Google), som trak en stor del af den amerikanske outperformance frem til oktober.

Porteføljens amerikanske aktier har samtidig profiteret af en stigning i USD på ca. 6 % i 2018.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra Emerging Markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Porteføljen investerer desuden direkte i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav et afkast på 0,1 % i oktober, da den 10-årige danske rente faldt ca. 6 bp. År til dato har danske obligationer givet et afkast på 0,3 %, mens udenlandske statsobligationer har givet -1,9 %. Obligationer er undervægtet med ca. 6 %.

Kreditobligationer gav et afkast på -0,0 % i oktober, da spændet mellem kredit- og statsobligationer blev udvidet markant. Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er afkastet -1,3 %, hvilket er markant bedre end markedsafkastet for kreditobligationer. Kreditobligationer er undervægtet med 3 %.

Ejendomme

I juni har vi udvidet investeringsuniverset i afdelingen ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et afkast på 2 %.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for november 2018 her.