Om PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest blev stiftet den 31. august 2012. Foreningen indeholder 13 afdelinger - Danske Aktier, Globale Aktier, Højt Udbytte Aktier, Europa Value Aktier, Kreditobligationer, USA Stabile Aktier, Udenlandske Obligationer, Balance Akkumulerende, Balance A, Balance AA, Balance B, Balance C og Mellemlange obligationer, som tilsammen repræsenterer en bred vifte af investeringsmuligheder inden for både aktier, obligationer og blandede afdelinger.

Til den daglige ledelse har Investeringsforeningen indgået en investeringsforvaltningsaftale med investeringsforvaltningsselskabet PFA Asset Management A/S. Investeringsforeningens bestyrelse har endvidere delegeret udøvelsen af stemmerettigheder på afdelingernes finansielle instrumenter til PFA Asset Management A/S.

Investeringsforeningen har indgået en markedsføringsaftale med PFA Bank A/S, der varetager markedsføring og kontakt til potentielle investorer samt øvrige salgsfremmende tiltag.

Kontaktoplysninger