Resultat af tegning i nye afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest – Indeks High Yield Obligationer & Indeks Investment Grade Obligationer

Investeringsforeningen PFA Invest har pr. 17. marts 2022 stiftet to nye afdelinger, Indeks Investment Grade Obligationer og Indeks High Yield Obligationer, og begge afdelinger blev godkendt af Finanstilsynet den 18. maj 2022. 
Indeks High Yield Obligationer
Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer i form af High Yield Obligationer, udstedt i USD, GBP eller EUR og den er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen skaber sine resultater ved at størstedelen af midlerne forvaltes tæt på benchmark, idet der dog også foretages en ESG-screening.

Andele i afdelingen søges optaget til handel på NASDAQ Copenhagen A/S når der er tilstrækkelige investorer i afdelingen til at opfylde spredningskravet.
Indeks Investment Grade Obligationer
Afdelingen Indeks Investment Grade Obligationer investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer i form af Investment Grade Obligationer, udstedt i USD eller EUR og den er udloddende og bevisudstedende. Afdelingen skaber sine resultater ved at størstedelen af midlerne forvaltes tæt på benchmark, idet der dog også foretages en ESG-screening. 
Indeks Investment Grade Obligationers andele søges ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.
Resultat af tegning og tegningsprospekter
Andele i begge afdelinger har været udbudt til tegning i perioden fra den 24. maj 2022 til den 9. juni 2022, begge dage inklusive.

Tegningsperioden for udbud af Indeks Investment Grade Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest og Indeks High Yield Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest er afsluttet pr. 9. juni 2022 kl. 16.00, og resultatet blev følgende: 
 
PFA Invest afdeling ISIN-kode Tegnings-kurs Antal investorer Antal andele stk.  Formue i kr. 
Indeks Investment Grade Obligationer DK0061804507 100,30 1 9.970.090  1.000.000.027,00 
Indeks High Yield Obligationer DK0061804424 100,60 1 9.940.358  1.000.000.014,80 
 

Tegning af min. 1 mia. kr. i hver af de to afdelinger er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Se opdateret prospekt for investeringsforeningen PFA Invest

Se opdaterede vedtægter for investeringsforeningen PFA Invest